FANDOM


Első szerkesztésed megkezdésével elfogadod az alábbi szabályzatot, s tudomásul veszed, hogy nemteljesítése esetén az oldal bármely adminisztrátora korlátlanul élhet nálad a ráruházott jogokkal. A szabályzat hatálya kiterjed a wiki minden egyes területére, alkotóelemére (a FAN szekcióra, a blogokra, a chatre, az üzenőfalakra és természetesen a cikkekre, képekre, egyéb médiatartalmakra is), valamint a wiki regisztrált és nem regisztrált felhasználóira egyaránt.

A wiki minden szerkesztőjére vonatkozóan:

 • A wiki szerkesztője minden esetben tiszteletben tartja a wiki többi szerkesztőjének emberi méltóságát.
  • Nem fitogtatja sem saját, sem mások politikai nézeteit.
  • Szerkesztőtársai esetleg az övétől eltérő vallási nézeteit tiszteletben tartja, amiatt nem tesz szemrehányásokat.
  • Semmilyen formában nem tesz utalást társa etnikai hovatartozására.
  • Nem szidalmazza társait, nem trágárkodik.
   • Ha szerkesztőtársának személyes adatait bármilyen forrásból megtudta, az adatok közül semmit nem hozhat nyilvánosságra a szerkesztőtársa személyes engedélye nélkül.
  • Sértő szándékkal mások munkájáról nem fogalmaz meg semmilyen kritikát.
 • A szerkesztő soha nem követ el vandalizmust.
  • Soha nem töröl le alapos ok nélkül (alapos ok lehet például a javítási, fejlesztési szándék) mások, vagy saját maga által feltöltött médiatartalmat (képet, videót stb.), szöveges tartalmat vagy bármit, amely a wikiknek már részét képezi, hiszen minden ilyen tartalom közös munkálatunk gyümölcse.
  • A cikkek hibátlan részét nem javítja ki, hiszen az hibátlan. Alaptalanul nem szükséges a javítás, hiszen lehet, hogy az inkább ront a már meglevő cikken.
  • Különféle, ide nem illő cikkek, blogbejegyzések halmozása is vandalizmusnak minősül; azon cikk vagy blogbejegyzés minősül "oda nem illőnek", melynek témája semmilyen módon nem köthető az AC-hoz vagy a wiki közösségéhez, egy rajtuk kívülálló területre összpontosít.
  • Vandalizmus egyetlen, csupán néhány gondolatot, mondatot (vagy képet, egyetlen galériát) tartalmazó cikk létrehozása is, és annak ilyen állapotban hagyása - amennyiben a megjelenítettnél jóval több információ áll egyébként rendelkezésre a források alapján.
 • A szerkesztő (ha már munkához látott) mindig igyekszik tisztességesen dolgozni.
  • Mindig kerüli a szerzői jogok sértését, alkalmazva az ennek elkerülésére létrehozott sablonokat. Ezen sablonokat megfelelően alkalmazza.
  • Mindig feltünteti a cikk létrehozásához használt forrásait, azoknak közvetlen elérhetőségét (lásd: ideális elrendezésmód).
 • Az Assassin's Creed Wiki minden szerkesztője tiszteletben tartja munkájának vagy munkája bármely alkotóelemének forrásaként szolgáló szöveges vagy médiatartalom eredeti (akár bel-, akár külföldi) feltöltőjét, szerzőjét. Ennek megfelelően a forrásokat minden lehetséges eszközt (a képek esetében például az információs sablont) felhasználva igyekszik feltüntetni az ilyen jellegű tartalmaknál - minden szerkesztő vallja, hogy ezen egyszerű cselekedet végrehajtása mindenkinek erkölcsi kötelessége. Az ezen dolgok elmulasztásából esetleg következő jogsértés miatt at Assassin's Creed Wiki egésze nem vállalja a felelősséget, minden felelősség a tartalom feltöltőjét terheli csak.
 • Minden szerkesztő tiszteli az oldal vezetőinek döntését, s tudja, hogy azok sohasem határoznak megalapozatlanul egyetlen kérdésben sem.
 • A szerkesztő az adminisztrátori jogokkal való visszaélést, a lejjebb megfogalmazott, a vezetőség tagjaira vonatkozó szabályok megszegését köteles jelezni a wiki valamely bürokratájának.

Csak a wiki vezetőségének tagjaira vonatkozóan*:

 • A wiki vezetőségének tagjai elismerik, hogy ők nem többek vagy jobbak a wiki többi szerkesztőjénél - hozzájuk hasonlóan ők sem tulajdonosai az oldalnak. Ennek ellenkezőjét nem igyekeznek bebizonyítani különféle megnyilvánulásokkal.
 • A vezető mindig köteles megadni a kért segítséget szerkesztőtársainak, amennyiben ez módjában áll.
 • A wiki vezető tagjai mindig igyekeznek elérhetőek lenni wikin való tartózkodásuk során, így a wikire való bejelentkezést követően azonnal fellépnek a wiki chatjére, hogy ott rendszeres tájékoztatást tudjanak adni szerkesztőtársaiknak (miközben természetesen egyéb teendőiket is végzik az oldalon).

*A vezetőség tagjai is szerkesztők, tehát rájuk is vonatkozik az első fejezetben megfogalmazott minden pont. A vezetők szerepköréről bővebben ezen oldal értekezik.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki